Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2013

morelikeme
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszyszaak szyszaak
morelikeme
Prawdziwego mężczyznę poznać po tym, jak na Ciebie patrzy, gdy Ty na niego nie patrzysz.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaszyszaak szyszaak
morelikeme
7954 9a2d
Reposted fromminou minou viaPajex Pajex
morelikeme
4404 6cbd
Reposted fromdreamboat dreamboat viatastewords tastewords
morelikeme
Daję radę,
muszę przyznać, że czuję się trochę pusta,
trochę niczyja.
Ale znoszę to .
— To i wiele więcej .
morelikeme
morelikeme
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
— wiem o tym.
morelikeme

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
morelikeme
To piękna rzecz przepierdolić kawał życia. Tę jedną, jedyną rzecz, którą się dostało. Na to trzeba mieć gest. Nie można być ściubolem, co to liczy każdą godzinę, że to trzeba tak, a to trzeba tak. Życie to w końcu strata jest.
— Andrzej Stasiuk
morelikeme
Kto powiedział, że historia się nie powtarza, hę? Powtarza? Ona się jąka.
— Janusz Rudnicki - "Śmierć czeskiego psa"

January 08 2013

morelikeme
8230 c4f4
Reposted frompaulyna paulyna viaconsequence consequence
morelikeme
To, że coś jest poza twoim zasięgiem to nie znaczy, że nie możesz tego zdobyć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaconsequence consequence
morelikeme
Czy tylko ja mam wrażenie, że zdrowy rozsądek po prostu wstał i wyszedł ?
— Becca Fitzpatrick, Finale
morelikeme

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.

— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaoll oll
morelikeme
Koniec pierdolenia, że nic mi się w życiu nie układa. Czas wziąć życie w swoje ręce i tak dopasować puzzle, by wyszło arcydzieło!
morelikeme
Kiedy patrzę teraz na to bardziej z boku widzę, że to było czasem gówno warte.
— Zeus

December 16 2012

morelikeme
„Rozpaczliwie zależało jej na tym, by zmienić coś w swym życiu, jednocześnie zaś była wybredna - także na swój sposób, piękna - ale mimo to brakowało jej widocznie atutów , by stać się kimś, kto sprostałby jej wyobrażeniom na temat własnej osoby.”
— Charles Bukowski - Faktotum

December 13 2012

morelikeme
 Mówią, że życie to jest to, co Cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Evans - Papierowe Marzenia
Reposted fromIriss Iriss viadusz dusz

December 11 2012

morelikeme
2010: wow I was so stupid last year
2011: wow I was so stupid last year
2012: wow I was so stupid last year
to be continued
— life
Reposted fromanananana anananana viapesymista pesymista

December 02 2012

morelikeme
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Spięty, Lao Che
Reposted fromrysia rysia vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl